≡ മെനു

പ്രകൃതിയുടെ ആവേശകരമായ നിയമങ്ങളും സാർവത്രിക നിയമങ്ങളും

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ സാന്ദ്രത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോകത്ത്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുകയും അതുവഴി സ്വന്തം മനസ്സ്, ശരീരം, ആത്മാവ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ നവീകരണം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (സാന്ദ്രതയിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക്/വെളിച്ചത്തിലേക്ക്), വാർദ്ധക്യം, അസുഖം, ശാരീരിക ശോഷണം എന്നിവ സ്ഥിരമായ അമിത വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പലർക്കും വ്യക്തമാവുകയാണ്. പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

നിലവിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ, മനുഷ്യ നാഗരികത അതിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കഴിവുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു നിരന്തരമായ അനാച്ഛാദനം നടക്കുന്നു, അതായത് ഒരിക്കൽ കൂട്ടായ ചൈതന്യത്തിന് മേൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മൂടുപടം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്. ഈ മൂടുപടത്തിന് പിന്നിൽ നമ്മുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. സ്രഷ്ടാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അളക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധസ്വഭാവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ബോധപൂർവ്വമോ അബോധാവസ്ഥയിലോ, എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയും ഐക്യവും ഉള്ള ഒരു ജീവിതം വികസിപ്പിക്കുക എന്ന സമഗ്രമായ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നു, സ്വന്തം സർഗ്ഗാത്മക ചൈതന്യത്തിന്റെ അക്ഷയ ശക്തി. മുൻവശത്ത്. ആത്മാവ് പദാർത്ഥത്തെ ഭരിക്കുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ ശക്തരായ സ്രഷ്‌ടാക്കളാണ്, അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

"ഒന്നുമില്ല" എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നും ഈ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുനർജന്മം അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതം എന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഇത് കൂടുതലും എടുത്തത്. പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

ഹെർമെറ്റിക് നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് സാർവത്രിക നിയമങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനുരണന നിയമം, ധ്രുവീകരണ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ താളം, വൈബ്രേഷൻ എന്നിവയുടെ തത്വം പോലും, ഈ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാഥമിക സംവിധാനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് മുഴുവൻ അസ്തിത്വവും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്, എല്ലാം മാത്രമല്ല. ഒരു വലിയ ചൈതന്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല എല്ലാം ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അത് എണ്ണമറ്റ ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

മുഴുവൻ അസ്തിത്വവും തുടർച്ചയായി രൂപപ്പെട്ടതാണ് + 7 വ്യത്യസ്ത സാർവത്രിക നിയമങ്ങൾ (ഹെർമെറ്റിക് നിയമങ്ങൾ/തത്ത്വങ്ങൾ). ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോധാവസ്ഥയിൽ വൻതോതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മനുഷ്യർ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ശക്തി, യാദൃശ്ചികതകൾ, അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ (ഈ ലോകം/അപ്പുറം), ധ്രുവീയ അവസ്ഥകൾ, വ്യത്യസ്ത താളങ്ങളും ചക്രങ്ങളും, ഊർജ്ജസ്വലമായ/വൈബ്രേഷനൽ അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിധി പോലും, ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്നു. പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സംശയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും, വലിയ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കാമെന്നും, അത് ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കരുതെന്നും ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. നാം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ അലട്ടുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി മോശം തോന്നുന്നു, തുടർന്ന് സ്വയം സൃഷ്‌ടിച്ച, കഴിഞ്ഞ മാനസിക നിർമ്മിതികളിൽ നമ്മെത്തന്നെ കുടുക്കുന്നു. അതിനാൽ, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദുഷിച്ച ചക്രത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയും നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒരുപക്ഷേ കുറ്റബോധവും വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് അനുരണന നിയമം. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് എപ്പോഴും ലൈക്കിനെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ നിയമം പറയുന്നത്. ആത്യന്തികമായി, ഇതിനർത്ഥം, അനുബന്ധ ആവൃത്തിയിൽ ആന്ദോളനം ചെയ്യുന്ന ഊർജ്ജമോ ഊർജ്ജസ്വലമായ അവസ്ഥകളോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ ആവൃത്തിയിൽ ആന്ദോളനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വികാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആ വികാരത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

ഭൗതികമായി അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു മനസ്സിൽ (3D - EGO മനസ്സ്) നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച്, ദ്രവ്യം സർവ്വവ്യാപിയാണെന്നും ഒരു ഖര ദൃഢമായ പദാർത്ഥമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഖര ദൃഢമായ അവസ്ഥയായോ വരുന്നതാണെന്നും നമുക്ക് യാന്ത്രികമായി ബോധ്യപ്പെടും. ഈ കാര്യവുമായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, നമ്മുടെ ബോധാവസ്ഥയെ അതുമായി വിന്യസിക്കുന്നു, തൽഫലമായി, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരവുമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ പിണ്ഡത്തിന്റെ ശേഖരണമോ രക്തവും മാംസവും അടങ്ങുന്ന തികച്ചും ഭൗതിക പിണ്ഡമോ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ആത്യന്തികമായി, ഈ അനുമാനം കേവലം തെറ്റാണ്. പങ്ക് € |

പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ

വലുത് ചെറുതിലും ചെറുത് വലുതിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ പദപ്രയോഗം കത്തിടപാടുകളുടെ സാർവത്രിക നിയമത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്താം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യതകൾ എന്നും വിളിക്കാം കൂടാതെ ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഘടനയെ വിവരിക്കുന്നു, അതിൽ മാക്രോകോസം മൈക്രോകോസത്തിലും തിരിച്ചും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അസ്തിത്വത്തിന്റെ രണ്ട് തലങ്ങളും ഘടനയുടെയും ഘടനയുടെയും കാര്യത്തിൽ വളരെ സാമ്യമുള്ളതും അതത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന പുറം ലോകം സ്വന്തം ആന്തരിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണാടി മാത്രമാണ്, കൂടാതെ ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ പുറം ലോകത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു (ലോകം ഉള്ളതുപോലെയല്ല, ഒരാളാണ്). പങ്ക് € |

കുറിച്ച്

എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഒരുവന്റെ പവിത്രമായ ആത്മാവിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീയാണ് ഉറവിടവും വഴിയും സത്യവും ജീവനും. എല്ലാം ഒന്നാണ്, എല്ലാം ഒന്നാണ് - ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വയം പ്രതിച്ഛായ!