≡ മെനു

വിഭാഗം ആരോഗ്യം | നിങ്ങളുടെ സ്വയം രോഗശാന്തി ശക്തികളെ ഉണർത്തുക

ആരോഗ്യം

നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കോശ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സ്വയം രോഗശാന്തി പ്രക്രിയകളെ പൂർണ്ണമായും ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്, അതായത് ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എണ്ണമറ്റ പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇത് നേടാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള പ്രതിച്ഛായ മാറ്റുക എന്നതാണ്. പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

ഇന്നത്തെ വ്യാവസായിക ലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, അസംഖ്യം ദോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങളാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സ് ഇടതൂർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ സംഭവങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഭാരമായി മാറിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ ദിവസവും കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, അത് ഒരു ചൈതന്യവും നൽകില്ല പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

വാർഷിക ചക്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള പാതയിലാണ്. വസന്തകാലം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു, നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും സൂര്യൻ തിളങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. തീർച്ചയായും, എല്ലാ ദിവസവും ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇരുണ്ട ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആകാശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സാധാരണമാണ് (ഈ ശീതകാലവും പ്രത്യേകിച്ച് വസന്തവും വളരെ മോശമായി ബാധിച്ചു), എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ വെയിലിലാണ് പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

മനുഷ്യശരീരം സങ്കീർണ്ണവും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളതുമായ ഒരു സംവിധാനമാണ്, അത് വർഷങ്ങളായി എണ്ണമറ്റ ഗുരുതരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നേരിടാൻ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് യാന്ത്രികമായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും വീണ്ടും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമെന്ന നിലയിൽ, കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അദ്വിതീയമായിരുന്നു പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

ആരോഹണ പ്രക്രിയയ്‌ക്കുള്ളിൽ, മിക്ക ആളുകളും അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതരീതിയിൽ കടൽ മാറ്റം അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത്, ഒരാൾ കൂടുതൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, മുളകൾ, പുല്ലുകൾ, പായൽ, കൂട്ടം.) സ്വീകരിക്കുക, മറുവശത്ത് ഒരാൾ സ്വന്തം മാറ്റപ്പെട്ട ആത്മീയതയിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഹണ പ്രക്രിയയിൽ, കൂട്ടായ ആവൃത്തി വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അറിവ് നൽകപ്പെടുന്നു, അത് രോഗശാന്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ വഹിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, നാമെല്ലാവരും പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, നമ്മുടെ ഉയർന്ന മാനസികാവസ്ഥ കാരണം, നാം നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് സത്യസന്ധമായ പ്രതിവിധികൾ വരയ്ക്കുകയോ അവയെ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

കഴിഞ്ഞ ഇരുണ്ട 3D നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മനുഷ്യ നാഗരികത എല്ലായ്‌പ്പോഴും രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക അസ്വാസ്ഥ്യവും സമ്മർദപൂരിതവുമായ പ്രക്രിയകൾ തേടുന്നു. മറുവശത്ത്, പരിമിതമായ മാനസികാവസ്ഥ കാരണം, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും വീണു പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

അസ്തിത്വത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾ എല്ലാ സമഗ്രമായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, അതിലൂടെ ഒരാളുടെ മുഴുവൻ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് (പലർക്കും, ഈ പ്രാഥമിക തിരയൽ പൂർണ്ണമായും ഉദാത്തമാണ്) കഠിനമായ ഊർജങ്ങൾ, ഇരുണ്ട ചിന്തകൾ, ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയില്ലാത്ത ഒരു രോഗശാന്തി അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം, പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഉണർവിന്റെ സമഗ്രമായ പ്രക്രിയയ്‌ക്കുള്ളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം യഥാർത്ഥ സ്വയത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ വഴി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവൃത്തിയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വർദ്ധനവ് അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തികച്ചും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യകളോ ഉപകരണങ്ങളോ പോലും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മെർക്കബയുടെ പരിശീലനം, അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലൈറ്റ് ബോഡിയുടെ പരിശീലനം, പൂർണ്ണമായും പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരാൾ നീങ്ങുമ്പോൾ, അത് എ യുടെ പ്രകടനമാണ് ബോധത്തിന്റെ പവിത്രമായ അവസ്ഥഅത് ഓൺ പങ്ക് € |

ആരോഗ്യം

നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയും ആത്മസ്നേഹവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനോ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും, നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം മുൻ‌നിരയിലാണ്, പങ്ക് € |

കുറിച്ച്

എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഒരുവന്റെ പവിത്രമായ ആത്മാവിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീയാണ് ഉറവിടവും വഴിയും സത്യവും ജീവനും. എല്ലാം ഒന്നാണ്, എല്ലാം ഒന്നാണ് - ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വയം പ്രതിച്ഛായ!