≡ മെനു
വാർഷിക ചക്രം

മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും, അതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, വ്യത്യസ്ത ചക്രങ്ങളിലും താളങ്ങളിലും നിരന്തരം നീങ്ങുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന വശം താളത്തിന്റെയും വൈബ്രേഷന്റെയും ഹെർമെറ്റിക് നിയമത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ കഴിയും, അത് എല്ലാറ്റിനെയും തുടർച്ചയായി ബാധിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ഓരോ വ്യക്തിയും, അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, വൈവിധ്യമാർന്ന സൈക്കിളുകളിൽ നീങ്ങുന്നു. ഉദാഹരണമായി, നക്ഷത്രങ്ങളുമായും ട്രാൻസിറ്റുകളുമായും ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ ഉണ്ട് (ഗ്രഹ ചലനങ്ങൾ), അത് നമ്മിൽ നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും, നമ്മുടെ ആന്തരിക ഓറിയന്റേഷനും സ്വീകാര്യതയും അനുസരിച്ച് (ഊർജ്ജ തരം), നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.

എല്ലാം എപ്പോഴും ചക്രങ്ങളിൽ നീങ്ങുന്നു

എല്ലാം എപ്പോഴും ചക്രങ്ങളിൽ നീങ്ങുന്നു

ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവചക്രം ചന്ദ്രചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, മനുഷ്യർ തന്നെ ചന്ദ്രനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ഘട്ടത്തെയും രാശിചിഹ്നത്തെയും ആശ്രയിച്ച് പുതിയ പ്രേരണകളും മാനസികാവസ്ഥകളും ഫലങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആന്തരിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്, പ്രകൃതിയുടെ ചക്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നമ്മൾ നേരിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രചോദനം നൽകാനും കഴിയും. വലുതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ചക്രം, അതിന്റെ നിയന്ത്രണം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു, സാരാംശത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക താളത്തിന് ഹാനികരമായി വളരെക്കാലം മുമ്പ് പൂർണ്ണമായും വികലമാക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, വാർഷിക ചക്രം മുഴുവൻ പ്രകൃതിയും ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, വർഷം മുഴുവനും വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ജന്തുക്കളും സസ്യജാലങ്ങളും പുതിയ രൂപങ്ങളും അവസ്ഥകളും സ്വീകരിക്കുന്നു. ചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ, പ്രകൃതി ആദ്യം പൂക്കുന്നു, വികസിക്കുന്നു, വികസിക്കുന്നു, ഭാരം കുറഞ്ഞതും ചൂടുള്ളതും ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതുമായി മാറുന്നു, വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, സമൃദ്ധി, സജീവമാക്കൽ എന്നിവയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാണ്. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ, പ്രകൃതി വീണ്ടും പിൻവാങ്ങുന്നു. എല്ലാം ഇരുണ്ടതും തണുപ്പുള്ളതും ശാന്തവും കൂടുതൽ കർക്കശവും ഉള്ളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ആയി മാറുന്നു. പ്രകൃതി രഹസ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഘട്ടമാണിത്. ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ സമാനമാണ്. വസന്തകാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും നമുക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം അനുഭവപ്പെടുകയും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള ഊർജ്ജസ്വലതയും തീക്ഷ്ണതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ശരത്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ഞങ്ങൾ ശാന്തതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ധ്യാനാവസ്ഥകളിൽ മുഴുകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും യാന്ത്രികമായി പോലും. . ആത്യന്തികമായി, അത്തരമൊരു സമീപനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ്, അതായത് ശരത്കാലത്തും ശീതകാലത്തും ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നു, വിശ്രമവേളയിലൂടെ ജീവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു, വസന്തം/വേനൽക്കാലത്ത് നാം വികാസത്തിലും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിലും മുഴുകുന്നു (ഞങ്ങൾ ഈ ഊർജ്ജം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - എന്നിരുന്നാലും, സണ്ണി സീസണുകളിൽ ഞങ്ങൾ സ്വയം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തീർച്ചയായും പറയണം. അതിനാൽ ഈ ഭാഗവുമായി ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു).

വാർഷിക ചക്രത്തിന്റെ വളച്ചൊടിക്കൽ

വാർഷിക ചക്രത്തിന്റെ വളച്ചൊടിക്കൽഎന്നിരുന്നാലും, ഈ സാഹചര്യം എല്ലായ്പ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല, തികച്ചും വിപരീതമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, നമ്മുടെ ആന്തരിക ഘടികാരത്തിനെതിരെ പൂർണ്ണമായും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാർഷിക ചക്രം അനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യരാശി ജീവിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത് ആശ്ചര്യകരമല്ല, നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മിഥ്യാലോകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഘടനകളും നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ബയോറിഥത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അതായത്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിർത്താൻ എല്ലാം പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. (അസുഖത്തിൽ), മറുവശത്ത്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ. നാം സ്വാഭാവിക താളങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായും ഇണങ്ങി ജീവിക്കുകയും പ്രകൃതിയുമായും നക്ഷത്രങ്ങളുമായും സംക്രമണങ്ങളുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മുടെ പരമോന്നത ദൈവിക സ്വത്വത്തിന്റെ വികാസത്തെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വാർഷിക ചക്രം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് പ്രധാന വശങ്ങൾ ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, യഥാർത്ഥ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ശൈത്യകാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിലല്ല, മറിച്ച് വസന്തകാലത്ത്, മാർച്ച് 21 ന് വസന്തവിഷുവത്തോടെ സൗരചക്രം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയും സൂര്യൻ മീനരാശിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ (അവസാന കഥാപാത്രം - അവസാനംഏരീസ് രാശിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ (ആദ്യ കഥാപാത്രം - തുടക്കം). ഈ ദിവസം, എല്ലാം ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, വസന്ത വിഷുദിനം പ്രകൃതിക്ക് ഒരു സജീവമായ പ്രചോദനം നൽകുന്നതുപോലെ, എല്ലാം വളർച്ചയ്ക്കും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി സജ്ജീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം വർഷത്തിന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക ചക്രത്തിൽ, ഞങ്ങൾ പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്നത് ശീതകാലത്തിന്റെ മരണത്തിലാണ്, അത് നമ്മുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവത്തിന് തികച്ചും എതിരാണ്. ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി എന്നിവ ആന്തരിക സമാധാനം, പിൻവലിക്കൽ, വിശ്രമം, അറിവ് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെയോ പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെയോ ഗുണനിലവാരം വഹിക്കരുത്. ഡിസംബർ 31 മുതൽ ജനുവരി 01 വരെയുള്ള ആഘോഷമായ പരിവർത്തനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഊർജ്ജത്തിനും ബയോറിഥത്തിനുമുള്ള ശുദ്ധമായ സമ്മർദ്ദവും അസന്തുലിതാവസ്ഥയുമാണ്. പുതിയതിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു, പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു, വ്യവസ്ഥയും സമൂഹവും പൊതുവെ അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ഊർജ്ജസ്വലമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾ ശീതകാലത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ആയതിനാൽ, ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്വാഭാവിക ചക്രത്തിനെതിരായും അതിനാൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവത്തിനെതിരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വർഷാവർഷം നാം വീണ്ടും വീണ്ടും വിധേയരാകുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക്കൽ വക്രീകരണമാണ്.

നാല് സൂര്യ-ചന്ദ്ര ഉത്സവങ്ങൾ

വാർഷിക ചക്രംവർഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആരംഭം എല്ലായ്പ്പോഴും നടക്കുന്നത് മാർച്ചിലെ വസന്തവിഷുദിനത്തിലാണ്, സൂര്യൻ അവസാന രാശിയായ മീനത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ രാശിയായ മേടത്തിലേക്ക് മാറുകയും വസന്തം പൂർണ്ണമായും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ വർഷത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഗതിയിൽ പ്രത്യേക നാല് ചന്ദ്രോദയങ്ങളും നാല് സൂര്യോൽസവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഈ നാല് ഉത്സവങ്ങളും വർഷത്തിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജസ്വലമായ പോയിന്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് ഒന്നുകിൽ സ്വാഭാവിക ചക്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ പാരമ്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. സൂര്യോൽസവങ്ങൾ പുതിയ ഘട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (സൂര്യൻ = പുരുഷ ഊർജ്ജം - സജീവമാക്കൽ) കൂടാതെ ചാന്ദ്ര ഉത്സവങ്ങൾ അനുബന്ധ ഘട്ടത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു (ചന്ദ്രൻ = സ്ത്രീ ഊർജ്ജം - നിഷ്ക്രിയത്വം). ആദ്യത്തെ സൂര്യ ഉത്സവമായ ഒസ്റ്റാറയോടൊപ്പം (vernal equinox) പുതുവർഷം വന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത സൂര്യോൽസവത്തെ ലിത എന്ന് വിളിക്കുന്നു (വേനൽക്കാല അറുതി), ജൂൺ മൂന്നാം വാരത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ എത്തുകയും പൂർണ്ണമായും വേനൽക്കാലത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സൂര്യോൽസവത്തെ മാബോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (ശരത്കാല വിഷുദിനം) കൂടാതെ ശരത്കാലത്തിലേക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ പരിവർത്തനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനത്തെ സൂര്യോൽസവത്തെ യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (ശീതകാലം), അതിനാൽ യൂലെഫെസ്റ്റും (ക്രിസ്തുമസിന്റെ യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്തലം) ശീതകാലം ഉഷേഴ്സ്. ഈ നാല് സോളാർ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ വാർഷിക ചക്രത്തെ നയിക്കുകയും സ്വാഭാവിക ചക്രത്തിനുള്ളിലെ ഊർജ്ജവും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് നേർവിപരീതമായി, ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമുക്ക് നാല് വാർഷിക ചാന്ദ്ര ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്, അവ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ അതാത് അമാവാസിയിലോ പൗർണ്ണമിയിലോ പോലും നടക്കുന്നു (12 മാസ കലണ്ടറിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല). ബെൽറ്റേനിൽ തുടങ്ങി, വസന്തത്തിന്റെ പാരമ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉത്സവം, ഇപ്പോൾ മെയ് ദിനത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തോടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് വർഷത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പൗർണ്ണമിയിലാണ് (വർഷത്തിന്റെ നിലവിലെ വ്യവസ്ഥാപരമായ ആരംഭത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ പൂർണ ചന്ദ്രൻ). ഇതിനെത്തുടർന്ന് ജൂലൈ അവസാനം ലാമാസ് ചാന്ദ്ര ഉത്സവം നടക്കുന്നു, ഇത് പ്രധാനമായും വർഷത്തിലെ എട്ടാമത്തെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനുമായി ഒത്തുചേരുകയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരത്കാലത്തിന്റെ കൊടുമുടി ഒക്‌ടോബർ അവസാനമോ വർഷത്തിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ അമാവാസിയോ ആണ് സാംഹൈൻ (ഹാലോവീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു) ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, ഫെബ്രുവരിയുടെ തുടക്കത്തിലോ വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പൗർണ്ണമിയിലോ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇംബോൾക് മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ, ശീതകാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഹൈലൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഈ നാല് സൂര്യ-ചന്ദ്ര ഉത്സവങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വാർഷിക സൈക്കിളിനുള്ളിലെ പോയിന്റുകളെയോ സൂചനകളെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഈ ശക്തവും യഥാർത്ഥവുമായ ഉത്സവങ്ങളിൽ നാം ജീവിക്കണം.

13 മാസത്തെ വാർഷിക ചക്രം

13 മാസത്തെ വാർഷിക ചക്രംമറ്റൊരു പ്രധാന ട്വിസ്റ്റ് 12 മാസ സൈക്കിളിൽ വരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കലണ്ടർ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ്. 16-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അന്നുമുതൽ അനിഷേധ്യമായ വാർഷിക സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്.കൂടുതൽ യുക്തിസഹവും സ്വാഭാവികവുമായ 13 മാസ സൈക്കിൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം സഭ 12-നെ വിശുദ്ധമായും 13-നെ അവിശുദ്ധമായും കണക്കാക്കുന്നു. കൂട്ടായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അടിച്ചമർത്താനും എല്ലാം വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, 13 എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യ സംഖ്യയല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 12 മാസ കലണ്ടർ അവതരിപ്പിച്ചത്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ബയോറിഥം ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ദൈവിക ബന്ധമാണ്. കുഴപ്പിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി, അത്തരം മഹത്തായ സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും സമീപനമാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും രോഗശാന്തി, ദിവ്യത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യനിൽ പ്രകടമാകുന്ന ദൈവിക ബോധത്തിന്റെ അടിമത്തത്തെയും കീഴടക്കലിനെയും കുറിച്ചാണ്. ദിവസാവസാനം, ഇതാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാതൽ, ലോകം/സിസ്റ്റം ഇന്നത്തെ പോലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, മുൻകാല വികസിത സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ, മനുഷ്യരാശി 13 മാസത്തെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, മായകൾ ഒരു വാർഷിക കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് (സോൾകിൻ), ഇത് 260 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. 13 മാസങ്ങളെ 20 ദിവസങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കെൽറ്റിക് കലണ്ടറും 13 മാസത്തെ വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ കെൽറ്റിക് 13 മാസ വർഷത്തിൽ, ഓരോ മാസവും കൃത്യമായി 28 ദിവസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് യാന്ത്രികമായി നിരവധി സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ഉദാഹരണത്തിന്, ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും തുല്യമാണ്. ഈ കലണ്ടറിൽ, എല്ലാ മാസങ്ങളും വർഷം തോറും ഒരേ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു വശത്ത് ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറുവശത്ത് ദൈർഘ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും. ഇത് കൂടുതൽ നേരിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിലും വാർഷിക ചക്രത്തിൽ നങ്കൂരമിടാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കും. ശരി, പുതുവർഷത്തിന്റെ ആരംഭം ശൈത്യകാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ശാന്തമായ സമയത്തോ നടക്കുന്ന നിലവിലെ വികലമായ കലണ്ടർ വർഷത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും, നമ്മൾ തന്നെ യഥാർത്ഥവും സ്വാഭാവികവുമായവയുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് അടുക്കാൻ തുടങ്ങണം. വാർഷിക ചക്രം. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ദൈവികവും സത്യാധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു കൂട്ടായ ബോധം മേൽപ്പറഞ്ഞ സൂര്യചന്ദ്ര ഉത്സവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാഭാവിക വാർഷിക ചക്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സമയം വീണ്ടും വരും. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം താൽക്കാലികമായി മാത്രമേ മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിയൂ, എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു വഴിത്തിരിവ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും ജീവിക്കുക. 🙂

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

  • ഹാൻസ് ഹെൻറിച്ച് ക്സനുമ്ക്സ. ഏപ്രിൽ 8, 2024: 18

   ആശ്ചര്യം. നന്ദി.
   ഞാൻ വളരെക്കാലമായി ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് ആളുകൾ സൃഷ്ടിച്ച സമയങ്ങളുടെ ക്രമമാണ്. അവസാനം വായിച്ചു
   നന്ദി.
   ഹാൻസ് ഹെൻറിച്ച്

   മറുപടി
  ഹാൻസ് ഹെൻറിച്ച് ക്സനുമ്ക്സ. ഏപ്രിൽ 8, 2024: 18

  ആശ്ചര്യം. നന്ദി.
  ഞാൻ വളരെക്കാലമായി ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത് ആളുകൾ സൃഷ്ടിച്ച സമയങ്ങളുടെ ക്രമമാണ്. അവസാനം വായിച്ചു
  നന്ദി.
  ഹാൻസ് ഹെൻറിച്ച്

  മറുപടി
കുറിച്ച്

എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഒരുവന്റെ പവിത്രമായ ആത്മാവിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീയാണ് ഉറവിടവും വഴിയും സത്യവും ജീവനും. എല്ലാം ഒന്നാണ്, എല്ലാം ഒന്നാണ് - ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വയം പ്രതിച്ഛായ!