≡ മെനു
അനുഗ്രഹിക്കൂ

അവരുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ, ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആത്മീയ ദിശാബോധത്തിലൂടെ ബാഹ്യ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവുള്ള ഒരു ശക്തനായ സ്രഷ്ടാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കഴിവ് വ്യക്തമാകുന്നത്. (നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്താ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഒരു വാസ്തുശില്പി ആദ്യം ഒരു വീടിനെ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ, അതുകൊണ്ടാണ് വീട് പ്രകടമായ ഒരു ചിന്തയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രത്യക്ഷമായിത്തീർന്ന നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ ഒരൊറ്റ പ്രകടനമാണ്.), മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫീൽഡ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും.

നമ്മുടെ ഊർജം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ എത്തുന്നു

അനുഗ്രഹിക്കൂനിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതോ പുറത്ത് കാണുന്നതോ ആയ എല്ലാം, ആത്യന്തികമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നു. എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ "ആർക്കെല്ലാം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു" എന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. തൽഫലമായി, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കാത്ത ഒരു ചിത്രവുമില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ദൃശ്യമാകുന്നതുമായ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ എതിരാളിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകാനും എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അധികാരിയായി സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ആത്യന്തികമായി, ഇത് ഒരു വലിയ ഊർജ്ജസ്വലമായ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ യഥാർത്ഥ ഉറവിടമോ സൃഷ്ടിപരമായ സംഭവമോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, ബാഹ്യമായും മാത്രമല്ല, അത് എല്ലാവർക്കുമായി ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും. ശരി, നമ്മുടെ മാനസിക സ്പെക്ട്രം എല്ലായ്പ്പോഴും പുറം ലോകത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു, അതിനാലാണ് നമ്മുടെ മാനസിക ഓറിയന്റേഷനിലെ മാറ്റം കൂട്ടായ ഓറിയന്റേഷനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മൾ സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോകത്തെ സുഖപ്പെടുത്തൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവിശ്വസനീയമായ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് രോഗശാന്തിക്കായി വിന്യസിക്കാൻ അതുപോലെ, ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ ലളിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ (തത്ഫലമായി നാം തന്നെ) രോഗശമനത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുവദിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നല്ലത് ആശംസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഞങ്ങൾ രോഗശാന്തി ഊർജ്ജം അയയ്ക്കുന്നു, അത് അവരിലേക്ക് എത്താൻ മാത്രമല്ല, അവരെ മാറ്റാനും കഴിയും.

നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയുടെ പ്രഭാവം

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, നല്ല ചിന്തകൾക്ക് മാത്രമേ ജലത്തിന്റെ സ്ഫടിക ഘടനയെ യോജിപ്പിച്ച് ശാരീരിക ബന്ധമില്ലാതെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇമോട്ടോ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊരുത്തക്കേടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ വികലവും സമ്മർദ്ദപൂരിതവുമായ ഘടനകളെ കൊണ്ടുവന്നു. തൽഫലമായി, നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് ആശംസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നല്ല ഊർജ്ജം അയയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഒരു വ്യക്തിയോ മൃഗമോ സസ്യമോ ​​ആകട്ടെ, ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഊർജ്ജമേഖലയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലായ്‌പ്പോഴും എല്ലാം നമ്മിലേക്ക് തിരികെ ഒഴുകുന്നതിനാൽ, നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ആയതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് "ഹെവിംഗ്" എന്ന പ്രക്രിയയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ, ആ നിമിഷം നാം ഭാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം പുളിപ്പുള്ളവരും കോപിക്കുന്നവരുമാണ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോശ പരിസ്ഥിതിയെ സമ്മർദ്ദകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നാം എന്തിനെയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ശപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നാം നമ്മെത്തന്നെ ശപിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നാം നമ്മെത്തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും അനുഗ്രഹവും ഹൃദയസ്പർശിയായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ്. ബോധത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയെ തീവ്രമാക്കുന്നു.

അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രോഗശാന്തി ശക്തി

അനുഗ്രഹിക്കൂശരി, അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗശാന്തി ഊർജ്ജം അയയ്ക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ യോജിപ്പിച്ച് വിന്യസിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഏറ്റവും ശുദ്ധവും ശക്തവുമായ ഒരു മാർഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വെറുതെയല്ല ഒരാൾ സ്വന്തം ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് വിവരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ പരാമർശിക്കുന്ന നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ, ഒരു മകൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ഒരു തന്ത്രപരമായ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ, നാം ചിന്തയുടെ ശുദ്ധമായ ശക്തിയും ഹൃദയശക്തിയും അയയ്ക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, അതായത് ഒരാൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ - ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം/ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ (നാം തന്നെ ഉറവിടം - ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ, ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യ വിഭാഗവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകം). ഇതിന് അനുസൃതമായി, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കായി മറ്റ് പ്രത്യേക ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്, അതിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തി വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നു (evang-tg.ch):

“അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം ആരെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അനുഗ്രഹത്തിൻ കീഴിലുള്ളത് വളരുകയും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം വാഗ്‌ദത്തം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ പലർക്കും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും സമയങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും.

അല്ലെങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ (engelmagazin.de):

“അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നത് മറ്റുള്ളവരിലും സംഭവങ്ങളിലും നിരുപാധികവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും പരിധിയില്ലാത്ത നന്മ ആശംസിക്കുന്നതാണ്. സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനം എന്താണെങ്കിലും വിശുദ്ധീകരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുക എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ വിശിഷ്ടനും, വിശുദ്ധനും, വിശുദ്ധനും, പൂർണ്ണനുമായിത്തീർന്നു. അനുഗ്രഹിക്കുകയെന്നാൽ ദൈവികമായ സംരക്ഷണം നൽകുക, ആരെങ്കിലുമായി നന്ദിയോടെ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക, മറ്റൊരാൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുക, നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാരണമല്ലെങ്കിലും, ജീവിതത്തിലെ സമൃദ്ധിയുടെ സന്തോഷകരമായ സാക്ഷികൾ മാത്രമാണ്.

ഇക്കാരണത്താൽ നാം നമ്മുടെ സഹജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങണം. തീർച്ചയായും, ഞങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുക, അസ്വസ്ഥരാകുക, ആരെയെങ്കിലും ചീത്ത ആഗ്രഹിക്കുക, ദേഷ്യപ്പെടുക, വിരൽ ചൂണ്ടുക, ഒരാളിൽ മോശം മാത്രം കാണുക എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, നേരെമറിച്ച്, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രകടമാകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ നീരസവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹത്തെയും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഊർജ്ജപ്രവാഹത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും തന്മൂലം കൂട്ടായ്മയിലെ ഊർജ്ജപ്രവാഹം തടയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗാധമായ തടസ്സമാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, നമുക്ക് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ കണ്ടുകൊണ്ടു തുടങ്ങാം, നമുക്കു വേണ്ടി ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചവരോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെപ്പോലും അനുഗ്രഹിക്കാം. ഈ ഊർജം ലഭിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വളരെയധികം പരിശീലിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം സായാഹ്ന വനത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല, ആരോടെങ്കിലും നീരസം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിമിഷങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹത്തിൽ നടക്കുക, കാരണം മറ്റെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റൊരാളിൽ മികച്ച പതിപ്പ് കാണുകയും അതോടൊപ്പം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ലോകത്തിലേക്ക് സ്നേഹവും അനുകമ്പയും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു താക്കോലാണ് ഇത്. അതിനാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ലോകത്തിലേക്ക് നന്മ കൊണ്ടുവരാനും കൂട്ടായ്മയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും ജീവിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സമയം നേരുന്നു. 🙂

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

കുറിച്ച്

എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഒരുവന്റെ പവിത്രമായ ആത്മാവിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീയാണ് ഉറവിടവും വഴിയും സത്യവും ജീവനും. എല്ലാം ഒന്നാണ്, എല്ലാം ഒന്നാണ് - ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വയം പ്രതിച്ഛായ!