≡ മെനു
ഐസ് ബാത്ത്

നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കോശ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സ്വയം രോഗശാന്തി പ്രക്രിയകളെ പൂർണ്ണമായും ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്, അതായത് ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എണ്ണമറ്റ പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇത് നേടാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്വരൂപം എത്രത്തോളം യോജിപ്പുള്ളതാണോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോശങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം മെച്ചമാണ്. കൂടാതെ, കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു സെൽഫ് ഇമേജ് നമുക്ക് പുറത്ത് മെച്ചപ്പെട്ടതോ കൂടുതൽ നിറവേറ്റുന്നതോ ആയ സാഹചര്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി അവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സാഹചര്യം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആവൃത്തി നാടകീയമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം തണുപ്പിന്റെ രോഗശാന്തി ശക്തി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. തണുപ്പിന്റെ ശമന ശക്തി [...]

ഐസ് ബാത്ത്

മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും, അതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, വ്യത്യസ്ത ചക്രങ്ങളിലും താളങ്ങളിലും നിരന്തരം നീങ്ങുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന വശം താളത്തിന്റെയും വൈബ്രേഷന്റെയും ഹെർമെറ്റിക് നിയമത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ കഴിയും, അത് എല്ലാറ്റിനെയും തുടർച്ചയായി ബാധിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ഓരോ വ്യക്തിയും, അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, വൈവിധ്യമാർന്ന സൈക്കിളുകളിൽ നീങ്ങുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നക്ഷത്രങ്ങളുമായും സംക്രമണങ്ങളുമായും (ഗ്രഹചലനങ്ങൾ) ഒരു പ്രധാന ഇടപെടൽ ഉണ്ട്, അത് നമ്മെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആന്തരിക വിന്യാസത്തെയും സ്വീകാര്യതയെയും (ഊർജ്ജ തരം) അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. എല്ലാം എപ്പോഴും ചക്രങ്ങളിലാണ് നീങ്ങുന്നത്.ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവചക്രം ചന്ദ്രചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ തന്നെ ചന്ദ്രനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധവും അനുഭവങ്ങളും [...]

ഐസ് ബാത്ത്

ഇന്നത്തെ വ്യാവസായിക ലോകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, അസംഖ്യം ദോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങളാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സ് ഇടതൂർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ സംഭവങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഭാരമായി മാറിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ ദിവസവും കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാകട്ടെ, എന്നിരുന്നാലും, ചൈതന്യവും ഒട്ടും പരിശുദ്ധിയുമില്ലാത്ത (സ്പ്രിംഗ് വെള്ളത്തിന് വിപരീതമായി, ഇത് ശുദ്ധത, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നില, ഷഡ്ഭുജ ഘടന എന്നിവയാൽ സവിശേഷതയാണ്) അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു, അത് വലിയതോതിൽ ഭൗതികമായോ രാസപരമായോ മലിനമായതും ഒരു ചൈതന്യവും ഇല്ലാത്തതുമാണ് (യന്ത്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ - സ്നേഹമില്ലാതെ) അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസവും ശ്വസിക്കുന്ന വായു പോലും. നഗരങ്ങളിലെ വായു, ചട്ടം പോലെ, വെള്ളത്തിന്റെയും വായുവിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറച്ചുകാണുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, [...]

ഐസ് ബാത്ത്

മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം, അതിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷ മേഖലകളും, ബോധത്തിന്റെ തലങ്ങളും, മാനസിക പ്രകടനങ്ങളും, ജൈവ രാസ പ്രക്രിയകളും, തികച്ചും ബുദ്ധിപരമായ രൂപകൽപ്പനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അത് ആകർഷകവുമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ വിവരങ്ങളും, സാധ്യതകളും, സാധ്യതകളും, കഴിവുകളും ലോകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തികച്ചും സവിശേഷമായ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി, നാം തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്, നാം സൃഷ്ടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, സൃഷ്ടിയാണ്, സൃഷ്ടികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ സെക്കൻഡിലും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രഹിക്കാവുന്ന ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ റിയാലിറ്റി സൃഷ്ടിക്കൽ പ്രക്രിയയെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ഈ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ, പുറത്തുള്ളവ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യം ദൃശ്യമാകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു, അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫീൽഡിന്റെ വിന്യാസത്തിനും ഊർജ്ജത്തിനും സമാനമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു സമ്പത്ത് അതിനാൽ [...]

ഐസ് ബാത്ത്

ആളുകൾ എപ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദൈവികതയുടെ ഇരിപ്പിടത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിച്ചു. എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതും അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സത്തയും ആത്മാവോ ദൈവികതയോ ആയി മനസ്സിലാക്കാം എന്ന വസ്തുത പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, മനുഷ്യശരീരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ദൈവിക ഇരിപ്പിടമായി പലപ്പോഴും വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അതുല്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ബ്ലൂപ്രിന്റിനെ വിശുദ്ധ ഇടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അറയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ടെന്ന വസ്തുത അടുത്തിടെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിനാൽ ഇത് ഔദ്യോഗിക പഠിപ്പിക്കലിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, "ഹോട്ട് സ്പോട്ട്" (ഹൃദയത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അറയുടെ ആധുനിക പദം) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. നേരത്തെയുള്ള വികസിത സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വെൻട്രിക്കിളിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല [...]

ഐസ് ബാത്ത്

ഒരു ദശാബ്ദം പോലെ തോന്നുന്ന, മനുഷ്യരാശി ശക്തമായ ഒരു ആരോഹണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ അടിസ്ഥാനപരമായ വശങ്ങളുമായി കൈകോർത്ത് നടക്കുന്നു, അതിലൂടെ നാം കടുത്ത വികാസവും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോധാവസ്ഥയെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുകയും, ഭ്രമാത്മക വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലെ കുരുക്കുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും, അതിന്റെ ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതരാകുകയും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വലിയ വികാസം മാത്രമല്ല (നമ്മുടെ സ്വയം പ്രതിച്ഛായയിലെ വർദ്ധനവ്) അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള തുറക്കൽ (നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ വെൻട്രിക്കിളിന്റെ സജീവമാക്കൽ). ഏറ്റവും ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസികളുടെ രോഗശാന്തി ശക്തി നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു വലിവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പൊരുത്തക്കേടുകളോ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നതോ ആയ ആവൃത്തികളാൽ വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, പ്രകൃതിയുടെ രോഗശാന്തി ആദിമ സ്വാധീനങ്ങളെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു പകരം [...]

ഐസ് ബാത്ത്

അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ, ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആത്മീയ ദിശാബോധത്തിലൂടെ മാത്രം ബാഹ്യ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവുള്ള ശക്തനായ ഒരു സ്രഷ്ടാവാണ്. ഈ കഴിവ് വ്യക്തമാകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഉൽപന്നമാണ് (നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്താ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഒരു വാസ്തുശില്പി ആദ്യമായി ഒരു വീടിനെ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വീട് എന്നത് പ്രകടമായിത്തീർന്ന ഒരു ചിന്തയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രത്യക്ഷമായിത്തീർന്ന നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ ഒരൊറ്റ പ്രകടനമാണ്), മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫീൽഡ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഊർജം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ എത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതോ പുറത്ത് കാണാൻ പോകുന്നതോ ആയ എല്ലാം [...]

കുറിച്ച്

എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഒരുവന്റെ പവിത്രമായ ആത്മാവിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീയാണ് ഉറവിടവും വഴിയും സത്യവും ജീവനും. എല്ലാം ഒന്നാണ്, എല്ലാം ഒന്നാണ് - ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വയം പ്രതിച്ഛായ!